Coaching

 

Et coachforløb hos Jørgen Lægaard sikrer dig, at du hver gang opnår, hvad du vil du have ud af forløbet. Dialogen tager udgangspunkt i princippet ”Mind the Gap”, hvor du bliver bevidst om din nuværende situation og din ønskede situation. På den måde får vi afstemt, hvilket fokuspunkt vi vil arbejde med.

JL_0130_lille

Tidligere coachpersoner fremhæver bl.a. Jørgens stærke samarbejdsevner, og ikke mindst evnen til at give feedback og kritik på en respektfuld og venlig, men alligevel umisforståelig måde. Disse tilgange opleves som et meget betydeligt aktiv som coach. Også set i lyset af, at det simpelthen er en mangelvare i meget af det ledelsesarbejde, der finder sted generelt.

Vælg mellem 3 coachmodeller:

Coachforløb tilbydes efter tre modeller: Fokus, sølv og guld.

Fokus, der tilbydes ved behov for coaching af aktuelt fokusområde, omfatter 4  coachsessioner og 2 videocoachinger. Pris: kr. 12.500.

Sølv tilbydes ved behov for coaching af fokusområde til behandling over 3-6 måneder og omfatter 5 coachsessioner plus 3 telefoncoachinger og 2 videocoachinger. Pris: kr. 19.500.

Guld anvendes til udvikling af større fokusområde over 1 års tid og omfatter 10 coachsessioner plus 5 telefoncoachinger og 5 videocoachinger. Pris: kr. 30.000.

Hvert af de tre koncepter arbejder efter den coach-model som jeg er certificeret efter som professionel coach. Coachmodellen kaldes i daglig tale duka-modellen og har de fire faser, der ses i figuren nedenfor. I fase 1 anvendes "mind-the-gap"-princippet til afgrænsning af fokusområdet for din coaching. De følgende faser sikrer, at du når godt igennem din faglilge eller personlige udvikling inden for fokusområdet.

Duka