Bestyrelsesarbejde

 

 2012-12-03_Lægaard Management Bestyrelsesmøde _069-Edit

Jeg har mit fokus på at bestyrelsen sammen skaber værdi og resultater. Det gælder både strategi, økonomisk og på det menneskelige plan. Det kræver at vi har fokus på de vigtigste områder i virksomheden:.

Jørgen tager med jævne tidsrum initiativ til, at bestyrelsen foretager prioritering af de vigtigste strategiske fokusområder. Jørgen er meget bevidst om at holde fokus på disse områder i det løbende arbejde både i og uden for bestyrelsesmøderne.

- Finansdirektør John Duus Andresen, Arla Foods amba

Desuden er mit mål, at bestyrelsen gør en forskel gennem kompetencer. Jeg bidrager aktivt til at bestyrelsen som et hold og det enkelte bestyrelsesmedlem skaber værdi gennem kompetencer. Jeg har gode erfaringer med at skabe fælles mål for bestyrelsens arbejde gennem teamwork og udfordringer til det enkelte medlem, hvor vedkommende er kompetent.

Jørgen har været med til at opbygge en kompetent bestyrelse og sikrer gennem stram styring af bestyrelsesmøderne, at relevante opgaver uddelegeres til relevante medlemmer og/eller ledelsen.

- Lisbeth Juhl, Adm. direktør - Juhl A/S

I bestyrelsesarbejdet gør jeg en forskel som aktiv sparringspartner for direktøren i virksomheden.  Jeg lægger vægt på at gøre direktøren til en dygtig og flittig direktør.
Inden for strategi, ledelse, organisation og økonomistyring har jeg selv særligt gode erfaringer med at skabe værdi for virksomheden. Disse erfaringer giver jeg videre til direktøren, så han eller hun kan omsætte dem til værdi og resultater på sin måde. Eksekvering af strategi er en vigtig del af bestyrelsens arbejde:

 2012-12-03_Lægaard Management Bestyrelsesmøde _142-Edit

Jørgen sikrer, at vi i ledelsen fastholder vores strategi gennem løbende opfølgning, både gennem møder, mails og pr. telefon.

- Lisbeth Juhl, Adm. direktør - Juhl A/S

Jeg har arbejdet som bestyrelsesformand og – medlem siden 1995. I 2010 tog jeg eksamen som professionel bestyrelsesformand efter Board Governance-standarden. Mit nuværende bestyrelsesarbejde omfatter 10 virksomheder. De enkelte virksomheder kan ses her på siden.
Mine kolleger i bestyrelserne giver mig oftest dette skudsmål: Jørgen skaber vindere omkring sig ved at vise tillid, afstemme forventninger og opbygge holdånd.

Mine 10 grundholdninger til bestyrelsesarbejdet:
 1. Bestyrelsen sikrer en ambitiøs strategi enten med vækst og forretningsudvikling eller med tilpasning af virksomheden til nye markedsforhold
 2. Bestyrelsen sammensættes efter et vurderet arbejdsgrundlag
 3. Bestyrelsen skaber et miljø med stærkt samspil
 4. Bestyrelsen sætter tid af til bestyrelsesarbejdet
 5. Bestyrelsen forbereder sig på opgaver og udfordringer
 6. Bestyrelsen giver sparring til direktionen
 7. Eksterne bestyrelsesmedlemmer sætter sig ind i virksomheden så deres kompetencer kommer i spil
 8. Bestyrelsen organiserer kreative processer til at finde løsningsforslag til fremtidens udfordringer
 9. Bestyrelsen sikrer et beredskab til risikostyring
 10. Alle bestyrelsesmedlemmer har en skriftlig kontrakt, hvor forventningerne er tydeligt afstemt.
Bestyrelsesarbejdet forbedres ved årlig drøftelse af arbejdsgrundlaget i bestyrelsen:

Bestyrelsen bør årligt drøfte og aftale næste års grundlag for arbejdet i bestyrelsen. Aftalen er skriftlig. Kompetencevurdering af bestyrelsens medlemmer foretages, evt. med ekstern assistance, så der skabes sikkerhed for, at de relevante kompetencer findes og anvendes. Bestyrelsesarbejde er en krævende og forpligtende arbejdsopgave i virksomheden. Derfor skal virksomheden kræve, at det enkelte medlem både besidder den nødvendige kompetence og er trænet i bestyrelsesarbejde inden indtrædelse i bestyrelsen. Dette bør understøttes af godkendte bestyrelsesuddannelser med afsluttende eksamen.
Bestyrelseskontrakterne gennemses og opdateres årligt, så de altid er direkte i overensstemmelse med bestyrelsens arbejdsgrundlag.

Jeg virker aktivt hver uge i bestyrelser og direktioner og har mine kompetencer inden for:

 • Bestyrelsesarbejde med fornyelse – organisk vækst og forretningsudvikling
 • Strategiprocesser med rettidig omhu og handlekraft
 • Struktur og værktøjer til værdiskabende bestyrelsesarbejde
 • Ejerledede virksomheders strategiske og forretningsmæssige udvikling
 • Udvikling af bestyrelser og ledelser som teams med toppræstationer
 • Fornyelse gennem Blue Ocean – strategi
 • Turnarounds på et handlekraftigt og realistisk grundlag.


Bestyrelsesarbejde er et arbejde med mennesker og jeg arbejder med påvirkning af de mennesker, der deltager i og omkring bestyrelsesarbejdet:

Jørgen holder fokus på det emne, der bliver diskuteret, og når alle har bidraget med deres indlæg, nås en beslutning, som alle er enige i. Jørgen er tovholder, og sørger for, at de væsentlige dialoger bliver ført til protokols, både som beslutninger, eller til nærmere undersøgelse, og kommer så op på næste bestyrelsesmøde.

- Bent Sander Jensen, Bestyrelsesmedlem - Sander Design A/S