Coaching som karriereudvikling

 

Personlig og jobmæssig udvikling kan få fokus og retning med et målrettet coaching-forløb.

Hvad gør man, når man holder rigtig meget af den virksomhed, man arbejder i, men måske føler, at jobbet er låst lidt for fast, eller man måske ikke har tilstrækkelige udviklingsmuligheder? Ja, man kan bl.a. søge sparring hos en coach med det formål at skabe udvikling, personligt og jobmæssigt.

I det følgende kan du læse en case, der er et typisk eksempel på, hvordan man kan indgå i et frugtbart coaching-samarbejde med Lægaard Management. Vi har efter aftale med coachpersonen valgt at gøre teksten anonym. Du kan få nærmere information om forløbet ved at kontakte Jørgen Lægaard, ligesom vi efter aftale også kan skabe kontakt til coachpersonen.

N.N. sad i en ledende stilling, men oplevede en stigende grad af stress i forbindelse med en række omrokeringer og organisationsændringer. Han følte et klart behov for at ændre på sin jobsituation, men manglede ord og værktøj til at skride til handling. Coachsamtaler blev en vigtig del af en afgørende udvikling i hans karriereforløb.

Coaching som forløsende faktor

N.N. brugte Lægaard Management som den forløsende faktor i karriereudviklingsplanen. Jørgen Lægaards ekspertise i professionel og personlig coaching passede med N.N.s behov for at afdække og afklare sin jobsituation og sine

professionelle ønsker for fremtiden. Coachingforløbet afdækkede hans ledelsesmæssige stærke og svage sider, og gennem forløbet bliver han bevidst om, hvor hans præferencer egentlig ligger i forhold til hans jobsituation.

- Coachingforløbet med Jørgen Lægaard hjalp mig til at se nogle ting klarere i forhold til min professionelle identitet, som jeg før kun havde fornemmet mere intuitivt. Jørgen stillede et hav af gode spørgsmål og kom med tankevækkende kommentarer, der virkelig skabte en afklaring for mig. Han var god til at sætte fingeren de rigtige steder og holde fast i de svære punkter, så jeg fik et tydeligt billede af min situation. Og hvad der skulle til for at ændre den.

Skræddersyet efter individuelle behov

Det var første gang, N.N. var i et coachingforløb. Men for ham var det ideelt til at afdække og fokusere en mental udvikling på, ved netop at skærpe bevidstheden om egne ønsker og behov. Et coachingforløb hos Lægaard skræddersys efter individuelle behov. Før hver session får man stillet nogle opgaver eller spørgsmål, som skal afklares, og gennem 4-5 samtaler af 1½-2 timers varighed finder den coachede frem til, hvad der skal fokuseres på, og hvad der konkret skal til for at sætte skub i ændringerne.


- Jørgen hjalp mig med at skabe bevidsthed om, hvor jeg var på vej hen: hvilken type leder vil jeg være, hvilke relationer vil jeg have til mine medarbejdere og til resten af ledelsesgruppen.

Hvilket fagligt indhold vil jeg have i mit job, hvilke relationer til ledelse og ansatte, og hvori skal det ledelsesmæssige ansvar bestå? Det var spørgsmål, som jeg ubevidst havde forsøgt at få afklaret, men som gennem coachingforløbet ikke bare blev afklaret, men også fokuseret.

Før coachingforløbet følte N.N., at han var noget fastlåst i sin nuværende jobsituation og ikke længere udviklede sig i den rigtige retning. Han fik også signaler fra medarbejderne, som viste en lederskikkelse, som han godt kunne genkende, men som ikke var den leder, han gerne ville være.

Afklaring af forventninger

- Mine forventninger til forløbet var lidt  definerbare, men jeg forventede klart en bedre forståelse af, hvad der motiverer mig, og hvad der helt konkret stresser mig. Dette hjalp Jørgen mig med at få afklaret, men han gav mig samtidig en plan for at komme videre. De konkrete værktøjer var en bonus, som jeg helt klart kan tage med mig. Jeg har nu en klarere fornemmelse for mine styrker og svagheder som leder. Jeg kan bedre se, hvad jeg vil med mit professionelle liv og er allerede på vej videre i den rigtige retning.

Navnet i denne case er af diskretionshensyn anonymiseret.