Vælg din definition af forretningsmodel og følg den

Af Jørgen Lægaard, d. 23. januar 2014

Jeg har i de seneste år indset, at de virksomheder, der kender deres forretningsmodel og følger den, også er de virksomheder, der tjener flest penge.

Vælg -din -definition -af -forretningsmodel -og -følg -den -blog

Forretningmodeller er udviklet gennem flere faser og af mange forskellige personer verden over. Det startede med østrigeren, Peter Drucker, der tog til USA, som ledelseskonsulent. Peter Drucker var optaget af at skifte fokus i forretningsmodellen fra det rent tekniske til det kundeorienterede. Ifølge ham, svarer en god forretningsmodel på to efterhånden klassiske spørgsmål:

"Hvem er kunden? - og hvad betyder noget for kunden?".

Peter Drucker

Senere fandt redaktøren på Havard Business Review, Joan Magretta, anledning til at kombinere disse spørgsmål med to yderligere spørgsmål vedrørende økonomien i virksomheden:

"Hvordan kan vi tjene penge i denne forretning?" og

"Hvad er den underliggende økonomiske logik, der forklarer, hvordan vi kan levere værdi til kunderne til en passende pris?".

Joan Magretta

Alexander Osterwalder tilføjede fokus på den værdi en virksomhed tilbyder til et eller flere segmenter af kunder og den relationskapital der skabes. Med relationskapital menes værdien af de relationer, som virksomheden etablerer og udvikler med kunder i form af en CRM-strategi.

Ud fra disse tre gode bidrag har jeg valgt denne definition af en forretningsmodel anno 2014:

En forretningsmodel udtrykker en virksomheds måde at tjene penge på og beskriver:

  • den værdi, en virksomhed tilbyder til et eller flere segmenter af kunder og
  • det mønster af processer, som virksomheden gennemfører for at skabe værdi, opnå konkurrencemæssige fordele og generere en rentabel indtjeningsstrøm.

Efter min mening er det i dag afgørende, at der er forbindelse mellem jeres strategi og jeres maskinrum med de forretningsprocesser, der er de mest afgørende i dagligdagen. Dit valg af definition af forretningsmodellen er arkitekturen i den bro I bygger mellem strategiske overvejelser og dagligdagen. Det gælder derfor om at vælge definitionen af forretningsmodellen og følge den. Du er naturligvis velkommen til at følge min definition ovenfor eller strikke videre på den til jeres brug.