Strategi i vindervirsomheder

 

Så er den her igen. I en ny, revideret 4. udgave. Og stadig den første og eneste strategibog, der fortæller, hvad der skal til for at blive en vindervirksomhed®.

SIV-header 600x 802

Strategi i vindervirksomheder er en unik samling af strategiske overvejelser, som gør det nemmere for bestyrelser og direktioner at tackle strategiske udfordringer og føre de virksomheder, de har ansvar for, frem mod vinderpositioner.

Strategi i vindervirksomheder handler om og er skrevet til danske virksomheder. Og den tager udgangspunkt i den verden, som er målgruppens:

  • Virksomhedsledere, som ønsker overblik, inspiration og værktøjer til strategiarbejdet.
  • Virksomhedsrådgivere, der ønsker at være bedre rustet til strategidrøftelser med den virksomhed, de arbejder for.
  • Studerende ved højere læreanstalter, der ønsker målrettet viden i et forståeligt sprog og på et højt teoretisk grundlag.

Forfatterteamet Jørgen Lægaard og Mikael Vest er formentlig Danmarks største erfaringsbase, når det kommer til vellykket strategiarbejde i praksis. Tilsammen har de været aktivt involveret i omkring 500 strategiprocesser, har erfaring fra topjobs i dansk erhvervsliv, arbejder som bestyrelsesmedlemmer og formænd i en lang række danske erhvervsvirksomheder og er hhv. lektor og ekstern lektor inden for universitetsverdenen.

Forfatterne har forsynet bogen med blandt andet nye cases, der alle dækker et bredt spektrum af danske virksomheder med hensyn til brancher såvel som typer af strategiske udfordringer.

Mange af de anvendte casevirksomheer har forfatterne fulgt gennem en årrække, og hovedparten af casene er skrevet i et tæt samarbejde med de pågældende virksomheders ledelse.

Bogen og specielt de cases, der behandles, er aldeles fremragende.

- Direktør Ole Steffensen, Olav W. Hansen A/S

Strategi i vindervirksomheder er for mig som erhvervsadvokat og bestyrelsesmedlem et meget velegnet værktøj.

- Advokat Mogens Birkebæk, Abel & Skovgaard Larsen Advokatfirma

Den er allerede blevet en vinderbog.

- Professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen, Århus Universitet