Kiratin A/S solgt til Anticimex efter 7 gode år

 

Bestyrelsen for Kiratin skiftede gear fra fokus på den operative ledelse til strategisk udvikling. Den nye strategi med en grøn omstilling til giftfrie løsninger blev dermed sat i spil. Fundamentet med en stærk organisation var på plads med en tre-strenget organisation opdelt i salg, service og back-office.

IMG_9061

Undervejs på strategiseminaret blev det tydeligt for bestyrelsens medlemmer at tiden var inde til et strategisk sporskifte med grøn omstilling. Alle blev klar over at her havde vi den næste store ting i Kiratins forretningsmodel. En ny Green Monitor til skadedyrsbekæmpelse blev den nye vækstmotor for Kiratin. Det handlede om at blive first-mover på løsninger med elektronisk overvågning af skadedyrene og sikre den rette brug af moderne teknologier hertil. Bestyrelsens opgave var også at give sparring omkring valg af retning: Gøre det hele selv eller danne strategiske partnerskaber, så en del af teknologiudviklingen kunne ske sammen med specialister i elektroniske løsninger.

De nye teknologier og koncepter betød også store forandringer for ledere og medarbejdere og ikke mindst for kunderne, der også måtte forstå fordelene ved Green Monitor. Det betød flere Must-Win-Battles og bestyrelsen konsekvensberegnede effekten af den nye vækstmotor og af de øvrige Must-Win-Battles. Det gav direktør Kim Laursen en klar visuel fremstilling af de nye sammenhænge i virksomheden.

For eksternt bestyrelsesmedlem Peter Lund Torjessen betød det: "Nu har Kiratin en stærk vækstmotor for fremtiden".