Electric Viborg solgt til Bravida efter 5 gode år

Strategiproces med involvering af alle 30 medarbejdere

Efter anbefaling fra en af Electric Viborg’s store kunder blev Jørgen Lægaard valgt som bestyrelsesformand for selskabet. I starten af 2018 blev virksomhedens generationsskifte afsluttet med salg af virksomheden til Bravida. Lars Hansen fortsætter som daglig leder.

I en tid med fuld beskæftigelse blandt elektrikere i Danmark fylder arbejdet med den organisatoriske base vældigt meget i bestyrelseslokalet allerede fra starten. Hos Electric Viborg A/S var der tidligere gennemført MUS-samtaler, hvorimod arbejdet med virksomhedens kultur og værdier var nyt terræn rent ledelsesmæssigt. Bestyrelsen besluttede derfor at bruge dette tema som en læringsproces, hvor den nye bestyrelsesformand, den daglige ledelse og alle medarbejdere kunne lære at samarbejde og samtidig tegne et fælles billede af virksomhedskulturen. Vel at mærke den kultur, der er behov for til fremtidens krav fra kunder og medarbejdere.

Mange fyraftensmøder senere havde vi alle fået den nye virksomhedskultur ind under huden i form af et nyt værdisæt med disse fire værdier:

  • Tillid og selvstændighed / ansvarsbevidsthed
  • Kvalitetsbevidsthed og godt håndværk
  • Fællesskab
  • Information og dialog med positivitet, uformel tone, ros og ris.

Efterfølgende har hver af de fire værdier været fokusområde i et kvartal. Her er mobiltelefonen et fantastisk værktøj, så alle medarbejdere blev i det første kvartal bedt om at notere gode eksempler på ledelsens efterlevelse af tillid og selvstændighed. Her blev det noteret, at lederne skabte rum til at medarbejderne kunne udføre arbejdet selv. Tilsvarende brugte lederne mobiltelefonen til at notere de gode eksempler på større ansvarsbevidsthed hos medarbejderne.

Hos Electric Viborg A/S siger vi nu alle: Sammen vekslede vi ledernes større tillid og tro på selvstændighed hos medarbejdere til større ansvarsbevidsthed hos alle.