Bestyrelsen bygger strategihus for Høje Taastrup Fjernvarme

Umiddelbart efter Energikommissionens offentliggørelse af rapporten med bud på fremtidens varmeforsyning har bestyrelsen og direktionen for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. gennemført en strategiproces og sat den fremtidige retning.

Sammen med Lægaard Management designede ledelsen en strategiproces med involvering af alle med det formål at skabe en ny strategisk retning for Høje Taastrup Fjernvarme. I design af processen er der lagt vægt på et grundigt forarbejde i form af en strategisk analyse, hvor der udover Energikommssionens rapport også er anvendt input om fremtidige scenarier fra førende specialister på området. Disse fælles input har sammen med stort engagement fra deltagerne og værktøjskassen fra Lægaard Management medvirket til en koncentreret strategiproces med momentum. Alle nøglepersoner har været involveret og sammen gjort det helt tydeligt, hvor Høje Taastrup Fjernvarme vil bevæge sig fra og til i de kommende år.

Det gælder både for alle fordelene ved fjernvarme og bidrag til opfyldelsen af Høje Taastrup Kommunes målsætning om en fossilfri fremtid samt de usikkerheder, der hersker omkring fremtidig regulering og en evt. ny politisk forsyningsstrategi.

Det fælles arbejde med den strategiske værktøjskasse gjorde det muligt for bestyrelse, direktion og daglig ledelse at bygge et fælles strategihus.

Strategihuset er en velegnet ramme for bestyrelsens og direktionens arbejde med en ny strategisk retning og samtidig med en klar prioritering af strategiske initiativer frem mod 2025

- Direktør Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.