Bestyrelsen sætter klar strategisk retning for Jysk Energi

Bestyrelsen sætter klar strategisk retning for Jysk Energi

Bestyrelsen for Jysk Energi har i samarbejde med Lægaard Management A/S gennemført en strategiproces og sat den strategiske retning efter de seneste ændringer af rammevilkårene for el-forsyning.

Et grundigt forarbejde i form af en TOWS-analyse medvirkede til en koncentreret strategiproces med alle bestyrelsesmedlemmer involveret, hvor det blev helt tydeligt, hvor Jysk Energi vil bevæge sig fra og til i de kommende år.

Arbejdet med TOWS-modellen gjorde det muligt for bestyrelse og daglig ledelse at danne en fælles ambition og bygge et strategihus for den samlede koncernstrategi. Direktionen hos Jysk Energi fremhæver:

”Samarbejdet med Lægaard Management har været med til at sætte form og fremdrift på strategiarbejdet.

Strategihuset er en velegnet ramme for bestyrelsens og direktionens arbejde med en ny strategisk retning og skaber samtidig med en klar prioritering af de vigtigste strategiske initiativer frem mod 2020.

Få, klare Must-Win-Battles er identificeret og skaber et tydeligt fokus på hvilke nøgleaktiviteter, som er afgørende for en vellykket eksekvering af strategien”.

Samarbejdet med Lægaard Management har været med til at sætte form og fremdrift på strategiarbejdet.

- Niels Brøndsted, CFO Jysk Energi