Involverende strategimodel virker i praksis

Pro-Movec fortsætter succesen med elcykel-løsninger

Når Pro-Movec har kunnet fastholde sin succes i en dynamisk og uforudsigelig omverden inden for elcykler skyldes det bl.a. virksomhedens involverende og læringsorienterede strategimodel. Da direktør Jesper Lundqvist i 2016 indførte sin strategimodel, gjorde han det muligt at skabe hurtig handling og hurtige reaktioner på kundernes krav, således at Pro-Movec kan følge de hastige skift i kundernes efterspørgsel.

Ved involvering af alle medarbejdere i strategiprocessen kom forudsætningerne for de hastige skridt inden for ”e-bike-solutions” på plads med en selvkørende organisation og et nyt Ready-to-deliver-program.

Vi sælger elcykel-løsninger, ikke produkter!

Jesper Lundqvist, adm. direktør Pro-Movec A/S

Jesper -Lundqvist _633x 480-242x 184

Organisationen må have rammer, hvor medarbejderne kan involvere sig og lære alt det nye om ”e-bike-solutions”. Til dette behøver organisationen en platform i virksomhedens elcykler og e-kit, der altid er den samme og hvor kunderne kan bygge pakker ovenpå. Pro-Movecs involverende og læringsbaserede model har vist sig succesfuld i hurtigt skiftende omgivelser med på den ene side store dominerende og kapitalstærke konkurrenter som tyske Bosch og på den anden side billige alternativer fra Kina.

Teknik -miljbilled -2560x 940

Klar vision og løfte til kunderne

Jesper Lundqvist har indført en strategisk retning og nogle få simple grundregler. Indenfor disse rammer har medarbejdere og teams stor frihed til at afprøve nye muligheder og ideer. Den strategiske hensigt er formuleret som en vision og en mission, der giver Pro-Movecs medarbejdere en følelse af, hvilke ideer og muligheder, det giver mening at forfølge. Jesper Lundqvist formulerede i 2016 en ny ambitiøs vision:

Pro-Movec vil være verdens mest værdiskabende outsourcingpartner inden for elcykler.

Samtidig havde han også overvejelser om en ny mission for Pro-Movec. Jesper Lundqvist tog afsæt i, at Pro-Movec brand’et målrettes mod OEM-kunder og cykelfabrikker. En ny mission indikerede virksomhedens løfte til kunderne:

Pro-Movec tilbyder elcykler og e-kit til OEM-kunder med kvalitet, leveringssikkerhed, hurtig respons og produktudviklinger, der får kundens brand til at skinne.

Disse strategiske hensigtserklæringer gav fælles fokus i virksomheden og missions fire løfter var nemme at forstå for både ansatte og kunder.

Promovec -slide 2-1680x 920

3 simple regler

Der blev også fra starten indført nogle få simple regler, der fungerer som vejledninger for medarbejderne i dagligdagen. Formålet var, at sikre medarbejderne en høj grad af frihed til at lære og teste muligheder, så organisationen kan følge udviklingerne i Pro-Movecs uforudsigelige og dynamiske omgivelser.

Samtidigt var de også et værn mod følelsen af at blive lammet af alt for mange muligheder at vælge imellem. Se sammenhængen mellem Pro-Movecs vision, flaskehalse og simple regler i figuren.

Pro-Movecs tre simple regler

3-simple -regler

Jesper Lundqvist forklarer de simple regler således:

VI har holdt fast i, at det er løsninger og ikke generiske produkter medarbejderne skal sælge og servicere. Både kvalitet, service og hurtighed ser jeg som afgørende for, at vi har kraft nok til at slå igennem. Vi skal kunne gøre tingene bedre og hurtigere end de andre. Det er med i ’lakmus-testen’, når vi kommer med noget, fordi det er det eneste område, hvor jeg ved, at vi kan gøre det bedre end de store konkurrenter, så derfor er det Pro-Movecs simple regler.

Jesper Lundqvist, adm. direktør Pro-Movec A/S

Jesper Lundqvist bad i 2016 Lægaard Management A/S om sparring til den nye strategimodel. Lægaard Management A/S har siden været sparringspartner på design af strategimodellen, involvering af medarbejdere i arbejdsgrupper og på fælles strategi-workshops for alle medarbejdere. Samtidig har vi siden været sparringspartner for direktion omkring udvikling af organisationen til at være en selvkørende organisation og det dertilhørende strategiske lederskab.