Ivarsson A/S

 

Ivarsson A/S

Hos Ivarsson A/S er 2017 et ”transition-år” som følge af ændringer i koncernstrukturen hos Etex-koncernen, hvor Ivarsson varetager ansvaret for Skandinavien.

Ivarsson har derfor gennemført en strategiproces sammen med Lægaard Management A/S for at finde den nye strategiske retning.

Strategien forstås og efterleves nu af alle medarbejdere ud fra en folder med den strategiske retning i Skandinavien og de besluttede Must-Win-Battles.

Strategiarbejdet var organiseret med workshops med virksomhedens ledere fra Danmark, Sverige og Norge samt stabsfunktioner i Røde Kro.

Med den belgiske Etex-koncern som ejere har virksomheden især haft fokus på rollen som hosting-virksomhed for koncernens divisioner med aktivitet i Skandinavien.

Carsten Blaabjerg Andersen har summeret strategiprocessen således:

Vi har nu tilpasset vores strategi og organisation i overensstemmelse med koncernstrukturen hos vores belgiske ejere gennem det gode samarbejde som vi har haft med Lægaard Management A/S omkring vores nye strategi

- Carsten Blaabjerg Andersen, Finance and Operations Manager Ivarsson A/S

Vi er nu i gang med at arbejde videre med vores Must-Win-Battles, hvor medarbejderne er involveret ikke mindst med strategier for vores hosting funktioner til støtte for koncernens divisioner.