HC Handelscenter

Decentral strategiproces hos HC Handelscenter

I forbindelse med forandringer i HC Handelscenters struktur bad Lars Peter og Christian Nielsen os om at designe en decentral strategiproces, hvor medarbejderne kan se meningen med en ny strategi og tage ejerskab for den.

HC Handelscenter besluttede i slutningen af 2013 at fokusere virksomhedens forretning på grovvarer, energiprodukter og logistikløsninger. Beslutningen betød frasalg af virksomhedens aktiviteter inden for trælast til en landsdækkende kollega i denne branche. Hermed stod ledelsen med et mere fokuseret forretningsgrundlag og en mindre organisation som nu skal finde en ny vej ud i fremtiden. Midlet blev en decentral strategiproces, hvor alle forretningsområder er gennemarbejdet i tre strategigrupper med Jørgen Lægaard som sparringspartner.

Hver af grupperne har vist stort engagement og har udarbejdet et strategikort opbygget med trafiklys over de strategiske sprint som hver gruppe nu er i gang med at eksekvere. Dette konkrete resultat af strategiprocessen gør strategien nærværende for alle medarbejdere, der kan se hvad de kan gøre for at føre strategien ud i livet.

- Adm. direktør Lars Peter Nielsen, HC Handelscenter

Ud over de enkelte gruppers strategisprint er strategien samlet til en fælles strategi for HC Handelscenter byggende på en ny vision, en ny mission og nye fælles værdier.

Strategiprocessen startede med et fyraftensmøde for alle medarbejdere, hvor virksomhedens værdigrundlag blev tilpasset til den nye situation. Medarbejderne pegede her på en ny værdi om bedre resultater, mere købmandskab og bedre effektivitet. Den nye værdi har påvirket strategiarbejdet i de tre strategigrupper, der alle har søsat nye forretningsmæssige muligheder.

Medarbejdernes engagement om den nye værdi har givet HC Handelscenter en ny vision: Sammen skaber vi bedre resultater. Det gælder både for vores kunder, hvor vi kan hjælpe landmænd til at opnå bedre resultater, og for os internt hos HC.

- Adm. direktør Lars Peter Nielsen, HC Handelscenter

Strategien er nu præsenteret for alle medarbejdere på kick-off-møde, hvor medarbejderne har givet udtryk for at strategien kan forstås, at retningen accepteres og at den bliver spændende at arbejde med i.

Vision om at skabe bedre resultater har også givet HC Handelscenter en ny organisation, hvor ansvar er blevet endnu tydeligere placeret i forhold strategiens målsætninger.