1 million medarbejdere sikres af Vitani A/S

 

Vi lever i en stadig mere intelligent verden, hvor fokus på smarte bygninger er en vigtig del af den grønne omstilling i Danmark. Vitani Group A/S i Viborg har det seneste år fastholdt sin succes med grøn omstilling i en verden med hurtig teknologiudviking inden for sikring, bygningsautomatik og energioptimering.

Udviklingen skyldes bl.a. gennemførelse af en involverende strategiproces for virksomhedens tre forretningsområder, så Vitani sammen med kunder leverer tilpassede løsninger, der sikrer at virksomhederne har sikre og grønne bygninger.

Da direktør Lars Kornbek i 2018 indførte sin strategimodel satte han en klar strategisk retning for de enkelte forretningsområder og for koncernen som helhed. Den fælles retning gjorde det muligt for alle medarbejdere at skabe hurtigere handlinger og hurtigere reaktioner på kundernes krav, således at Vitani endnu bedre kan følge de hastige skift i kundernes efterspørgsel. Efter eksekvering af strategiens første dele reflekterer Direktør Lars Kornbek således om forløbet:

Det har været et koncentreret arbejde, hvor vi alle har trænet hårdt i eksekvering af strategi hver dag. Nøglen har været at træne med dele af strategien inden for bl.a. salg og CRM-strategi, service og udrulning af ny Navision-løsning

- Lars Kornbek, direktør Vitani A/S

Lars Kornbek -red

Ved involvering af alle medarbejdere i strategiprocessen kom forudsætningerne for de hastige skridt inden for teknologier på plads. Strategiprocessen har afdækket snitflader mellem de tre forretningsområder og der er udarbejdet fælles strategier for salg, markedsføring og service. Nye strategier på så vitale områder hos Vitani har også krævet nytænkning af strukturen i virksomhedens ledelse og organisation. Månedlige salgsworkshops har været et af værktøjerne til at eksekvere på den nye salgsstrategi. Ledelsen har trænet hårdt i at tænke foran i salgsstrategien og dermed kunne gentage salgsstrategien ved starten på hver salgsworkshop.  Velforberedt salgsledelse har gjort det muligt at udnytte markedets muligheder tidligere, bedre og som ét team.

I det første år har Jørgen Lægaard været træner i den strategiske tænkning og kommunikation med ugentlig tilstedeværelse i virksomheden. Fra år 2 er Jørgen Lægaard bestyrelsesformand med løbende støtte om strategi, organisation og ledelse.

Lars Kornbek runder erfaringerne fra strategiarbejdet af således:

”Gennem strategien er vi nu hos Vitani samlet som ét team med et fælles mål. Vi har lært værdien af synliggørelse, som betyder, at alle medarbejdere hos Vitani ved, hvor vi står i dag og hvor vi skal hen i morgen”.