Junget-strategi virker i praksis

 

Praktisk strategiarbejde hos Junget bekræfter ny forskning fra Aarhus Universitet: Virksomheder med en klar strategi tjener mere end gennemsnittet.

Hos Junget A/S i Søften fortæller direktør Poul Thøgersen medarbejderne, at en strategi er vigtig. Når medarbejderne spørger, hvorfor nu det, så svarer Poul Thøgersen ofte, at en virksomhed, som ikke arbejder målrettet med, hvad den vil, let kommer til at stå stille. Jungets kunder og konkurrenter står ikke stille, så hvis ikke vi følger med udviklingen, bliver vi overhalet. En strategi sikrer en rød tråd i de aktiviteter og processer, som Junget sætter i værk, hvilket ellers kan give et enormt spild af ressourcer og investeringer. Og hverken medarbejdere, kunder eller leverandører synes, at det er spændende og motiverende at arbejde i /med en virksomhed, hvor tingene står stille.

Poul Thøgersens synspunkt bakkes op af ny forskning fra Aarhus BSS: Virksomheder, som med en klar strategi forbereder sig på fremtiden, tjener langt mere og stiger meget mere i værdi end gennemsnittet af virksomheder. (Kilde: Analyse fra  Aarhus BSS – 07.05.2018).

I bestyrelsen for Junget har vi netop evalueret på strategien for 2016-20 og bestyrelsen kan bekræfte dette i praksis. I den seneste strategiperiode er det lykkedes for Junget at skabe en bedre funderet virksomhed med fremgang i de økonomiske resultater, at øge kundetilfredsheden, at styrke virksomhedskulturen, at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, at øge vores synlighed med øget markedsføring og at styrke Jungets position indenfor plastindustrien.

Jungets nye strategi for de kommende tre år er netop præsenteret for alle medarbejdere. Strategien tager denne gang fat i markedsbeskrivelser med kundesegmentering, konkurrencesituation, kundepotentiale og go-to-market-strategier, så alle medarbejdere ved hvor fokus er skærpet.

Get Image .ashx

Vi har taget ved lære af den tidligere strategis projekt ”Fra Brown Paper til White Paper med 100-dags plan” og ledelse og organisation vil i højere grad end tidligere spørge os selv og hinanden om: Hvordan får vi en nemmere hverdag? Hvordan kan vi nå mere uden at få mere travlt? Er der steder, hvor vi kan eliminere spildtid? Er der processer og arbejdsgange, som skal optimeres?

- Poul Thøgersen, direktør og bestyrelsesmedlem i Junget A/S

Jørgen Lægaard har i perioden 2015-20 været strategisk sparringspartner for Junget A/S, hvor han nu er valgt ind i bestyrelsen.