Bytømreren A/S

En ny opdeling i flere selskaber gør, at de enkelte ledere har 100 % fokus på deres egen forretning. Involvering af alle nøglepersoner har været formlen til at få strategien til at ske i praksis. Samtidig får Simon Jæger tid til leadership og strategisk udvikling af hele byggevirksomheden.
Bestyrelsen skaber ny markedsposition

Sammen med kolleger i bestyrelsen og den daglige ledelse har Jørgen Lægaard som bestyrelsesformand skabt en helt ny markedsposition for Bytømreren A/S. Virksomheden er nu en byggevirksomhed med hovedvægt på tømreraktiviteter og service. Virksomheden udfører hoved- og fagentrepriser, og råder over en veludbygget serviceafdeling, der udfører bygningsvedligeholdelse og akutløsninger af forsikringsskader.

Selskabets strategi er at være Østjyllands foretrukne samarbejdspartner inden for service og entreprise til byggeri. Det er bestyrelsens ambition, at virksomheden kendes som en samvittighedsfuld samarbejdspartner, der præsterer på et højt kvalitetsniveau og udfører ordentligt arbejde.  Bestyrelsen forventer lønsom vækst i de kommende år gennem ”Strategi 2021”, som ledelsen er i gang med at realisere. Målsætningen om at være en vækstorienteret virksomhed, må aldrig gå forud for fastholdelse af gode håndværkstraditioner.

Bytømreren A/S har haft en væsentlig omsætningsfremgang i de seneste år båret af større projekter og bestyrelsen har fokus på initiativer til forbedret økonomisk styring af projekter.