Vidste du, 7 ud af 10 strategier fejler?

Af Jørgen Lægaard, d. 14. marts 2018

7 ud af 10 strategiprocesser fejler pga. forkerte strategimodeller og ineffektiv kommunikation. Nøglen til en succesfuld strategi er, at sammensætte strategimodellen ud fra de tre centrale procesrelaterede indsatsområder:

  • Det strategiske lederskab
  • Formelle strategiprocesser
  • Organisatoriske læringsprocesser

Få redskaber til, hvordan du som leder kan skabe effektive strategiprocesser. Ved at skabe synergi imellem disse områder er det muligt at opnå effektive strategiprocesser.