Tankerne bag Strategi i vindervirksomheder

Af Jørgen Lægaard, d. 8. september 2014

Tankerne bag strategiprocesmodellen i bogen Strategi vindervirksomheder.

Den grundige model er en analytisk og målrettet model med en rationel og lineær planlægningsproces, hvor målet med arbejdet er fastlagt i forvejen. Der startes med en analyse af, hvor virksomheden befinder sig nu, og derefter udvikles strategier for fremtidens position. Processens arbejdsfaser er fastlagt i forvejen. Denne proces baserer sig i overvejende grad på brug af ledernes venstre hjernehalvdel. 

Strategiproces -modellen

Den handlekraftige model er en fremvoksende inspirationsmodel, hvor processen starter med identifikation af, hvad lederne oplever som de største udfordringer og problemstillinger. Processen er kontinuert og kan ikke sammenfattes i en plan, der så efterfølgende kan implementeres. Den handlekrafige inspirationsmodel har ikke noget entydigt mål fra start, og de elementer, der indgår, udvikles i overvejende grad undervejs. Denne model baserer sig primært på ledernes højre hjernehalvdel.