Strategi-elefanten

Af Jørgen Lægaard , d. 5. april 2013

I fablen nærmede den første blinde mand sig elefanten og gik ind i dens side og sagde: "Milde moses, elefanten er som en væg". En af de andre blinde mænd fik fat i snablen og udbrød: "Elefanten er som en slange". Den tredje mand mærkede på elefantens knæ og forklarede: "elefanten er som et træ". Mændene diskuterede længe og inderligt om den elefant, de havde set, hver især ud fra deres mening.

The -Blind -Men -and -the -Elephant

Sådan er det også med strategi. Ingen har haft visionen om at se hele "strategi-dyret". Vi rækker hver især ud efter dele af strategi-fænomenet. Ja, nogle nægter sågar at der er andre dele end den den de selv har bidraget med.

Vejen frem er at vi ikke kan få en elefant ved at lægge hver af de seks blinde mænds dele af elefanten sammen. Det samme med strategi. Strategi er mere end en samling af enkelte dele. Strategi bør give mening for hver enkelt medarbejder i virksomheden og der er både et indhold og en proces. Og til at forstå helheden i strategi må vi forstå de enkelte dele i det at arbejde med strategiens indhold og proces.