Forstyrrende innovation er nødvendig

Af Jørgen Lægaard , d. 6. juni 2013

Mange danske virksomheder tror, at deres egen organisation kan håndtere opgaverne med innovation af produkter, serviceydelser og ny teknologi. Den forstyrrende innovation er langt sværere og kræver at virksomheden sætter sig ud over hvad den plejer at gøre. Det kan være svært for interne medarbejdere, der ofte får ensartet gruppetænkning af mange års samarbejde. Vi bør blive bedre til at oplære danske virksomheders medarbejdere, til at kunne tænke uden for boksen, hvis det skal blive en dansker, der indtager pladsen, som den næste Steve Jobs.

Debatten i Danmark drejer sig ofte om, at vi lige nu har brug for innovation, som en af vores veje til at konkurrere på det globale marked. Debatten kører ofte af sporet ved, at vi forstår noget forskelligt ved innovation, så lad mig lige præsentere to slags innovation. Den inkrementale innovation rummer et nyt produkt eller en ny service, som er en tilpasning af det eksisterende. Forstyrrende innovation (det som Clayton M. Christensen har defineret som disruptive innovation) er dermed et nyt produkt, ydelse eller teknologi som fuldstændigt erstatter det eksisterende.

Vi har derfor i mange danske virksomheder brug for at stille os selv spørgsmålene:

- Hvad er det vi mangler for at kunne lave den forstyrrende innovation? og hvad er forhindringerne for at komme i gang?

Vedrørende forhindringerne tror mange danske virksomheder, at deres egen udviklingsafdeling kan håndtere opgaverne med innovation af produkter, serviceydelser og ny teknologi. Den forstyrrende innovation er langt sværere og kræver at virksomheden sætter sig ud over hvad den plejer at gøre. Det kan være svært for medarbejdere internt, der ofte får gruppetænkning af mange års samarbejde. En anden forhindring er den stramme økonomistyring, som er en helt nødvendig del af styringen gennem disse års udfordringer med lave konjunkturer. Glem ikke at nogle virksomheder kollapser af manglende innovation ved at virksomheden ikke har viljen til at gennemføre innovative forandringer. Bl.a. fordi at der ikke er plads til at acceptere de fejl der hører med til at afbryde noget eksisterende og lave et vendepunkt.

Husk på at da Steve Jobs første gang præsenterede Apples nye Ipad for verden i 2010, rystede folk først på hovedet og Jobs blev kimet ned med kritiske røster over for denne nye opfindelse, som på forhånd blev udråbt til at blive et flop. Men så snart Ipad'en kom ud i butikkerne og forbrugerne fik fingrene i den aftog brokkeriet, da man indså de brugermæssige fordele i forhold til konkurrerende produkter.

Vi mangler ofte viljen til at prøve os frem, når det gælder den forstyrrende innovation. Der er brug for viljestyrke til at arbejde med kontrollerede risici herunder at tillade kannibalisering af den eksisterende forretning. Mange af os har en aversion mod dette og det bedste råd er at gøre op med denne aversion.

I modsat fald sker innovation først når vi har kniven for struben i form af pres fra konkurrenter.