Fra god til vindervirksomhed

Af Jørgen Lægaard, d. 28. marts 2014

Fra -god -til -vindervirksomhed 

Jim Collins skrev bogen ”From Good to Great”. Nu kan vi tage næste skridt med ”Fra god til vindervirksomhed”. Det starter med en strategi.

Strategi dækker over fire vinkler, som jeg sætter sammen til min definition på strategi:

Vejen til målet gennem et mønster af handlinger, der skaber konkurrenceevne, værdi for kunderne og højeste indtjening på kort og lang sigt.

I moderne virksomhedsledelse anvendes strategi som udtryk for ambitioner og mål og angivelse af retning for den udvikling, der skal til for at nå derhen. Jeg opfatter strategi som værende dynamisk som et mønster af handlinger. Selve ordet strategiplan døde sammen med Egon Olsen fra Olsen Banden: Vi ved godt, at vi må navigere efter forholdene, når vi fører strategien ud i livet og ikke gøre som Egon Olsen. Derfor bruger vi et mønster af beslutninger og handlinger og ikke en plan.

Strategien gøres på denne måde til en vinderstrategi, der rummer ambitioner og skarphed i fremtidens vision og forretningsmodel. Svaret på spørgsmålet om ”Hvad vil vi?” er formuleret i en udfordrende vision frem mod 2020 og spørgsmålet om ”Hvad vi kan?” er besvaret i virksomhedens strategiske kompetenceudvikling.

Den gode virksomheds vinderstrategi er først succesfuld, når der opnås resultater. Så kalder jeg virksomheden en vindervirksomhed, hvorved jeg forstår, at ledelsen gennem sit strategiarbejde med handlekraftig eksekvering sikrer sig som fremtidens vinder og skaber markante resultater på de fire bundlinjer: kunder, medarbejdere, økonomi og samfund.