Feedback med burgermodellen

Af Jørgen Lægaard, d. 29. oktober 2013

 

I sommerens løb blev jeg bedt om at evaluere effektiviteten i en ledergruppes arbejde. Evalueringen foregik ved at deltage i et ledergruppemøde, der handlede om strategiske emner og havde været aftalt i flere uger. Flere af lederne kom uden at have forberedt sig på de områder, som direktøren forventede. De havde haft fokus på dagligdagen i egen afdeling. Direktøren reagerede ved at foreslå, at han fremover før strategimøderne ville kontrollere om deltagerne havde forberedt sig. Vi fik en god snak om, at det ikke er vejen frem. I stedet indførte vi feedback med burgermodellen.

I en efterfølgende coach-samtale med direktøren drøftede vi, hvordan ledergruppen kan fungere bedre. Snakken kom omkring mere brug af feedback fra direktørens side. Jeg tror, at der gik et lys op for direktøren, der havde brugt meget tid på kontrollerende opfølgning. På direktørens computer hang mange gule sedler som alle viste sig at indeholde kontrolopgaver, hvor direktøren ville kontrollere mellemlederne.

Jeg fortalte direktøren om mine tanker om feedback fremfor kontrollerende opfølgning og hvordan jeg har drøftet disse tanker med mange ledere i danske virksomheder. De fleste af disse mener, at større brug af anerkendelse og dermed anerkendende feedback er vejen at gå og at opfølgning og kontrol jo i bund og grund er spild af direktørens tid. Feedback er en mere effektiv metode til at sikre fremdrift og motivation.  

Direktøren spurgte derefter, hvordan han kunne komme i gang. Vi drøftede, at det starter med klar forventningsafstemning på hvert af ledergruppens møder: skær ud i pap, hvad der forventes til de kommende møder og i hvilken form. Herved bliver ledergruppens arbejde proaktivt og du kommer foran i din ledelse af gruppen.

Derefter kan ledergruppen i fællesskab træne i at bruge positiv, negativ og neutral feedback på en mere bevidst måde, så alle tre virker motiverende. Her anbefaler jeg træning i ”sandwich modellen” eller ”burger-modellen”, se figuren nedenfor. Start positivt svarende til et stykke brød, tilsæt ris – der jo også ofte kaldes ”bøffen” - og rund af med noget positivt svarende til et stykke brød mere i form af et råd og at dit helhedsindtryk er positivt.

Feedback -med -burgermodellen -blogoversigt

Jeg har siden talt med direktøren. Han har nu fået ledergruppemøder med velforberedte deltagere. Han fortæller, at ledergruppen nu tager beslutninger i stedet for bare at måtte vente til næste gang. Og uden at han selv må kontrollere de andre. Direktøren kalder nu sin ledergruppe for ”ledergruppe version 2.0.”.