Det strategiske lederskab

Af Jørgen Lægaard, d. 26. maj 2014

Det -strategiske -lederskab -blog -V4

Det strategiske lederskab af Jørgen Lægaard

Det er afgørende for en mellemleder at forstå virksomhedens strategiske mål. Hvis du vil opnå de bedste resultater, må du tilpasse din personlige ledelsesstil til strategien. Derfor er mellemlederen nødt til at lære, forstå og arbejde med strategien, så vedkommende kan oversætte den til sin egen verden. Derfra kan
mellemlederen starte en integrering af strategien i sin egen afdeling eller sit eget team.

Det strategiske lederskab er inspiration og værktøjer til først at forstå virksomhedens samlede strategi, dernæst at oversætte den til vedkommendes egen verden og til sidst som leder at eksekvere strategien sammen med eget medarbejderteam. Bogens danske cases illustrerer, hvordan de lokale ledere kan tage ansvar og få strategien ført ud i livet. Med blandingen af teori og praksis dækker bogen både de formelle strategiprocesser og de organisatoriske læringsprocesser.

Bogen henvender sig til ledere så som afdelingsledere, teamledere, projektledere og andre mellemledere.