Alle involveret i strategiproces

Af Jørgen Lægaard, d. 30. maj 2016

Junget A/S har i 2016 involveret alle medarbejdere i en strategiproces. Strategien forstås og efterleves nu af alle medarbejdere ud fra en folder på otte sider med strategien.

Strategiarbejdet var organiseret med arbejdsgrupper for medarbejdere, og koordinering med virksomhedens ledergruppe og bestyrelse.

Adm. direktør Poul Thøgersen har efter forløbet summeret strategiprocessen således:

Vi er alle meget taknemlige for det gode samarbejde som vi har haft med Lægaard Management A/S omkring vores nye strategi. Det har været en særdeles positiv oplevelse at arbejde sammen med Jørgen Lægaard.

- Poul Thøgersen, Adm. direktør Junget A/S

Vi er nu i gang med at arbejde videre med vores Must-Win-Battles, hvor medarbejderne er involveret i arbejdet gennem handlingsplaner, der løbende opdateres”.