Clayton M. Christensen

Clayton Christensen
 

Strategisk forskning

Christensen er forfatter til bestseller bøgerne 'The Innovator's Dilemma' (1997), som fik the Global Business Book Award for bedste business bog publiseret i 1997, og 'The Innovator's Solution' (2003).

Herudover har han editeret to casebøger om Innovation: 'Innovation and the General Manager' (1999) og 'Strategic Management of Technology and Innovation', 4. udgave (2004).

Christensens udgivelser er blevet gengivet og henvist til i et utal af publikationer og har endvidere vundet diverse priser, såsom the Best Dissertation Award fra The Institute of Management Sciences for hans doktorafhandling om technology development i disk drive industrien; the Production and Operations Management Society's, 1991 William Abernathy Award, som forfatteren af bedste artikel i management of technology modtager; the Newcomen Society's award for bedste artikel i business history i 1993; og i 1995 og 2001 the McKinsey Awards for artikler publiseret i Harvard Business Review.

I 'The innovator's dilemma' fra 1997 undersøger Christensen, hvorfor det åbenbart er så svært for etablerede virksomheder at blive ved med at skabe innovation. Bogen behandler spørgsmålet om, hvorfor succesfulde virksomheder med etablerede produkter, som gør alting korrekt, alligevel konstant skubbes til side af nyere og billigere produkter, som over tid vokser sig bedre og bliver seriøse trusler. Han forklarer hvordan det skyldes konfronteringen med disruptive forandring i teknologi og markedsstruktur, og hvordan virksomhederne kan imødegå denne trussel. Bogen demonstrerer således det paradoks, at de bedste af de konventionelle gode organisations- og ledelsesværktøjer og -praktikker i den sidste ende kan gøre virksomhederne svage. Der findes en bestemt type teknologisk innovation - den som Christensen kalder disruptive technology - som hovedparten af kunderne ved første møde vil forkaste. Forfølges disse kunder, bliver resultatet, at de ellers godt ledet virksomheder tillader de strategiske innovationer at sygner hen.

The Innovator's Solution fra 2003 er ikke en videreudvikling af teorien fra 1997, men en anvisning til hvordan virksomheder bruger teorien - hvordan de bliver bedre til at innovere. Bogen handler mest om innovation i allerede etablerede virksomheder, men kan også inspirere til hvordan nystartede virksomheder kan udnytte, forbedre og fastholde innovation.

Der sættes i høj grad fokus på de beslutninger, som ledere skal træffe for at skabe vækst, og som vedrører alt fra hvilke produkter eller serviceydelser, der skal udvikles til hvilke organisatoriske strukturer, der bedst kan understøtte en udvikling af nye idéer. Bogen forklarer endvidere, hvordan mange virksomheder negligerer innovationsprocessen, hvilket resulterer i, at helt op til 75% af de penge, som allokeres til produkt- og serviceudvikling, aldrig kommer til at generere indtjening for virksomhederne.