Værktøj#11: Ubureaukratisk rapportering

 

Den daglige ledelse må rapportere til bestyrelsen på en ubureaukratisk måde til hvert bestyrelsesmøde, f.eks. hvert kvartal.

Vigtigt at lære organisationen at tænke fremad, så meget af rapporteringen handler om, hvad der kommer til at ske i flytning af strategien i de kommende kvartaler.

Vælg et ubureaukratisk navn til rapporten, som vist på figuren.

Slide -1 

Tekstboksen med ”Næste initiativer” er de mest kritiske tiltag i det kommende kvartal og den nederste del er milepæle i de efterfølgende fire kvartaler. Så får alle en sigtbarhed på fem kvartaler og bestyrelsen får det overordnede indblik til brug for sparring om fremtiden.