Kvalitetstjek af din vision

 

Model til vurdering af visionens egnethed som grundlag for virksomhedens strategiudvikling.

Ofte anvendes disse punkter til at vurdere kvaliteten af en vision:

  • Forståelig: Enhver skal umiddelbart kunne forstå visionen – og få et gys.
  • Udsyn: Hvilken forestilling om fremtidens udvikling er bygget ind?
  • Spændvidde: Hvor bred er visionen i forhold til de forandringer, der vil komme til at ske i branchen og samfundet?
  • Unik: Er der nogen overraskelseselementer i visionen – hvor er den unikke opfattelse af fremtiden?
  • Ultimativ: Visionen bør formuleres som en ultimativ eller endelig “sol”, som alle kan stræbe efter; visionen bør fortælle om lederens mentale billede af fremtiden, der på afgørende punkter skal være bedre end den nuværende situation.
  • Handlekraft: Visionen bør vise en tæt kobling til virksomhedens markedsmuligheder og dens kernekompetencer, der jo på denne måde skal være identificeret.