Værktøj#5: Data i realtid på målepunkter

 

I eksekvering af strategien er adgang til realtids-data helt afgørende for at vide konkret om strategien rykker sig i forhold til de aftalte mål. Hos min bestyrelsesvirksomhed Vitani Group A/S har vi iværksat en CRM-strategi.

Customer Relations Management (CRM) er en række aktiviteter, der har fokus på at identificere, tiltrække, fastholde og især udvikle loyale og langvarige kunder via opbygning af relationer og individuel behovsafdækning, som skaber en betydelig merværdi for såvel kunder som virksomhed. 

CRM kommer ind i billedet som tilgangen til at alle disse informationer opsamles og bruges over for kunden. De længere varende relationer til kunderne skabes jo netop, når informationerne bruges til at individualisere behovsafdækningen og løsningen på en sådan måde, at kunden oplever en ekstra stor værdi. I mange tilfælde ses også en situation, hvor kunden i princippet er “medproducent” og hjælper med at produktudvikle og derfor medvirker med betydelig viden og indsigt, som alt sammen medfører, at den endelige løsning bliver optimeret i forhold til kundens behov.

For at vide om identifikation og tiltrækning af kunder lykkes anvender Vitani Group A/S en CRM-rapportering for hver af de tre selskaber og samlet set som vist i nedenstående figur. Her ses tydeligt om hvert selskab lykkes med at tiltrække nye kunder og opgaver til effektuering senest om 90 dage. På den måde kan ledelsen hurtigt navigere og støtte salgsfunktionen i den rigtige retning.

Pipeline -vitani