Henry Mintzberg

Henry Mintzberg
 

Strategisk forskning

Med udgivelse af omkring 130 klassiske artikler og bøger betragtes Mintzberg som en pionér indenfor ledelsesadfærd. Han er kendt for sin fokus på lederne - hvad de faktisk gør, hvordan de faktisk tænker, hvordan de faktisk træffer beslutninger og hvordan de faktisk udvikler strategier.

Endvidere har Mintzberg fokuseret på ledelsesroller, søgt at klassificere organisationsstrukturer, arbejdet med emergent teorier, kritiseret strategisk planlægning samt bidraget til at overskueliggøre forskellige teoretiske strategiretninger.

I sin første bog 'The Nature of Managerial Work' (1973) er Mintzberg optaget af at observere lederes faktiske adfærd på jobbet. Denne tilgang til forskning indenfor lederadfærd var meget utraditionel for sin tid, idet den overvejende del af forskningen tog udgangspunkt i at opfinde teorier og derefter finde empiri, der kunne understøtte de pågældende teorier.

Mintzberg fandt empirisk grundlag for, at ledere faktisk ikke var organiserede og selvsikre planlæggere, som de blev fremstillet i den klassiske teori. Selv om Mintzbergs bog blev afvist af 15 forlag, inden den blev udgivet, blev den en stor succes og betragtes i dag som revolutionerende forskning for sin tid.

I 'Of strategies, Deliberate and Emergent' (1985) udvikler Mintzberg sammen med J. A. Waters sine tanker fra 1973.

Her bliver planlagte strategier sammenholdt med de strategier, der faktisk bliver gennemført i organisationer. Mintzberg prøver ikke at argumentere for, at én strategitilgang er bedre frem for en anden, men nærmere at den valgte strategitilgang bør sættes i forhold til den pågældende organisationens situation.

Med udvikling af metafoeren; 'strategy as craft' argumenterer Mintzberg for, at i en verden, der er for kompleks til at kunne forudsiges og fyldt med overraskelser, er strategen nød til at fastholde den tæthed, opmærksomhed og evne som en 'craftsperson' har, frem for at forfalde til overmod og langtidsplanlægning. Mintzberg betragtes dermed sammen med bl.a. James Brian Quinn som en af hovedfortalerne indenfor den emergente strategitilgang.

Mintzberg har yderligere udarbejdet litteratur af mere generel karakter. I 1987 udgav han fx artiklen 'Five Ps For Strategy', der behandler fem forskellige syn på strategibegrebet. Ifølge Mintzberg er det en del af den menneskelige natur at ønske en definition på alle kendte begreber.
En definition på strategi er imidlertid ikke mulig, fordi begrebet som førnævnt ikke er entydigt. Derfor har Mintzberg opdelt strategibegrebet i fem kategorier, der repræsenterer forskellige syn på strategi. Tankegangen er den, at de fem syn til sammen er brugbar som definition på strategibegrebet. De fem forskellige syn er 'plan', 'ploy', 'pattern', 'position' og 'perspective', og disse udgør naturligvis de fem P´er.