Kenneth R. Andrews

Kenneth Andrews
 

Strategisk forskning

Andrews repræsenterer et rationelt syn på strategisk tænkning. I 1965 var han med i forfattergruppen Learner, Christensen og Guth, der repræsenterede Harvard Business School og udgav grundbogen 'Business Policy: Text and Cases'.

Denne bog blev, hvad man kan kalde 'designskolens talerør' og var en af de eneste bøger, de i 1980´erne stadig repræsenterede denne teoretiske strategiretning.

Designskolen arbejdede med en model til udvikling af strategier. Modellen søger at etablere et 'fit' mellem en organisations interne og eksterne situation. I modellen indgår den populære SWOT-analyse, der har dannet udgangspunkt for mange af de efterfølgende teoretiske strategiretninger og stadig anvendes i utallige lærebøger og praktiske situationer. Andrews har således argumenteret kraftigt for, at den rationelle analyse af de muligheder, der ligger åbne for en organisation, er en essentiel del af strategiudviklingen, og endvidere at SWOT-analysen er en velegnet metode til at summere virksomhedens nuværende stadie.

Et af Andrews væsentlige bidrag til strategifeltet består i hans argumentation for, at en organisations strategi bør antage et mønster i form af gensidig afhængighed. Denne afhængighed er afgørende for udførelsen af en strategi og dens muligheder for at udvikle en konkurrencemæssig fordel.

I 1987 udgav Andrews 'The Concept of Corporate Strategy', som er blevet et klassisk værk med betydelig indflydelse på teoretikere og praktikere verden over. I tråd med det rationelle perspektiv på strategi, argumenterer Andrews for, at strategianalyse og formulering skal udføres eksplicit og rationelt og med stor bevidsthed. Ifølge Andrews er strategisk tænkning en logisk aktivitet, hvorimod den efterfølgende strategiimplementering indbefatter en række aktiviteter, der er primært administrative - Jf.:

'the quality of administrative action and the motivation lending it power cannot be appraised without knowing its relationship to purpose. Breaking up the system of corporate goals and the character-determining major policies for attainment leads to narrow and mechanical conceptions of strategic management and endless logic chopping' (1987).