Derek Abell

Abell Derek 

Strategisk forskning

Abell har publiseret flere bøger og artikler. Han blev i starten mest kendt for sit arbejde med definitioner af forretningsområder, nedskrevet i Defining the Business (1980).

I nyere tid beskæftigere Abell sig bl.a. i bogen Managing with dual strategies: Mastering the present; preempting the future (1993) med balancen mellem ledelse af hverdagens forretninger og planlægning for fremtiden.

Abell bryder med den konventionelle viden, idet han demonstrerer hvordan en organisation kan udvikle analytiske marketing metoder for to forskellige planlægningshorisonter. Bogen var en ny tilgang både til planlægning, men også til organisatorisk struktur og ledelsesmæssig kontrol.

I bogen anbefaler Abell en ændring og tilpasning af den nuværende daglige praksis og viser hvordan førende organisationer langsomt indser den tveæggede ledelsesnatur. Abell mener ikke, at succes i dag garanterer succes i morgen, og med beskrivelser af, hvordan organisationer som

Nestlé, Caterpillar, og Heineken nøje følger ændringer i både interne og eksterne markedskræfter, viser Abell, at man med succes både kan håndtere nutiden og foregribe fremtiden. At forberede sig på fremtiden kræver en forståelse af samtlige aktiviteter i branchen og evnen til at forudse ændringer i teknologien, køber/sælger adfærden og produktlivscyklusserne. Abell har således fokuseret på, hvordan organisationer kan udvikle og implementere sådanne sameksisterende visioner.

Competing today while preparing for tomorrow (1999) sætter fokus på nødvendigheden af duel strategies i nutidens konstant skiftende markeder. Der stilles fire nøgle-krav til opfølgning af dual strategies: Definering af de ledelsesmæssige ansvarsområder, opnåelse af organisatorisk balance, ledelse af dual planlægningssystemer og re-design af kontrolmekanismer.
Bogen fokuserer meget på hvorledes planlægning for i dag handler om at lede nuværende aktiviteter med excellence, hvorimod planlægning for i morgen handler om at lede forandringer.