Balanced Scorecard

 

Med balanced scorecards kan du omsætte virksomhedens vision til strategiske mål og indsatsområder.

Kaplan og Norton har udviklet modellen Balanced scorecard som et strategisk ledelses- og styringsværktøj til at nedbryde visioner og
strategier til operationelle mål og konkrete målinger. Modellen beror på hovedkonklusionerne fra et årelangt studium af 12 virksomheder.

Studiet var motiveret af en antagelse om, at de mere traditionelle målstyringsmetoder, baseret på finansielle resultater, var forældede, hvorfor der var behov for en ny, og mere kompleks, måde for ledelsen at vurdere en virksomheds performance på.

 

Balanced Scorecard