Kritisk SWOT-analyse

 

Model til kortlægning og prioritering af alle væsentlige forholds betydning for virksomheden strategiudvikling.

TOWS-analysen supplererer den kritiske SWOT-analyse ved at dokumentere de vigtigste mulige strategiske tiltag udtrykt som kombinationer mellem på den ene side muligheder og trusler og på den anden side styrker og svagheder:

  • Til at udnytte muligheder, hvor en vindervirksomhed® er stærk
  • Til at undgå trusler, hvor en vindervirksomhed® er svag
  • Til at forbedre kompetence, hvor en vindervirksomhed® har muligheder
  • Til at forbedre trusler, hvor en vindervirksomhed® er stærk

TOWS Analyse