Medarbejderbarometer

 

Model til kortlægning af alle væsentlige forholds betydning for virksomhedens medarbejdere.

På vejen mod skabelse af en vindervirksomhed® kan det anbefales at arbejde med et individualiseret spørgeskema med efterfølgende work shops. Vi anbefaler, at virksomheden inddrager medarbejderne i opstilling af spørgeskemaet ved at bede om svar på de tre forhold, der er mest afgørende for medarbejderen, for at virksomheden er en god arbejdsplads.

Medarbejderbarometer Blaa