Five Forces

Model til kortlægning og priotitering af alle væsentlige konkurrenceforhold inden for virksomhedens branche

Som en del af den strategiske analyse af virksomhedens omgivelser er der behov for at undersøge branchens attraktivitet og konkurrencesituation for virksomhederne i branchen.

Sideløbende hermed er der behov for at analysere virksomhedens styrke i forhold til konkurrenterne, afhængigheden af leverandører og kunder m.v., og det er netop konkurrencesituationen.

Five Forces Blaa