PEST-modellen

PEST-analyse – en struktureret tilgang til omverdensanalyse

I forbindelse med virksomhedens strategiske arbejde er det relevant at vurdere virksomheden i forhold til den omverden, som omgiver den. Det er almindeligt kendt, at virksomheden ikke lever i et vakuum, men tværtimod indgår i et større samspil med sine omgivelser, og derfor vil vi i dette afsnit se på den omverden, der på overordnet niveau, det vil sige på samfundsniveau, øver indflydelse på virksomheden.

PEST-analysen defineres:

PEST-analyse er en tjekliste for væsentlige politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forholds betydning for virksomhedens strategiudvikling.

PEST-analyse Blaa