Strategiværktøjer

10 stærke værktøjer

1 PEST-modellen

PEST-model indeholder en model til kortlægning og prioritering af alle væsentlige politiske, økonomiske (samfundsøkonomiske), sociale og teknologiske forholds betydning for virksomheden strategiudvikling

2 Five Forces

Five Forces Brancheranalyse indeholder en model til kortlægning og priotitering af alle væsentlige konkurrenceforhold inden for virksomhedens branche.

3 Kundetilfredshedsanalyse

Kundetilfredshedsanalyse indeholder en model til undersøgelse af hvor tilfredse kunderne er på de områder der betyder mest for kunderne.

4 Find virksomhedens kernekompetencer

Find virksomhedens kernekompetencer indeholder en model til kortlægning af alle væsentlige kompetencer af betydning for virksomheden strategiudvikling og efterfølgende vurdering af disse kompetencers egnethed som kernekompetencer.

5 Medarbejderbarometer

Medarbejderbarometeret indeholder en model til kortlægning af alle væsentlige forholds betydning for virksomhedens medarbejdere.

6 Kritisk SWOT-analyse

Kritisk-SWOT indeholder en model til kortlægning og prioritering af alle væsentlige forholds betydning for virksomheden strategiudvikling.

7 Kvalitetstjek af din vision

Kvalitetstjek af din vision indeholder en model til vurdering af visionens egnethed som grundlag for virksomheden strategiudvikling.

8 Byg en stærk mission (innovativ forretningsudvikling)

Byg en stærk mission indeholder en model til kortlægning af alle forhold af betydning for virksomhedens forretningsgrundlag.

9 Implementering af værdier

Implementering af værdier er en model til dialog om virksomhedens værdier i de respektive teams i virksomheden.

10 Balanced Scorecard

Med balanced scorecards kan du omsætte virksomhedens vision til strategiske mål og indsatsområder.