Strategiværktøjer

Ny værktøjskasse gør strategier mere operationelle

Bestyrelsen besluttede forleden Strategi 2025 på vores strategidag og en af mine kolleger spurgte:

Hvordan får vi strategien til at flytte sig?

Vi drøftede, at 7 ud af 10 strategier fejler og strategien bliver alt for ofte ikke gjort operationel og kører af sporet. Bestyrelsen nåede frem til 12 snubletråde, når strategien føres ud i praksis, og den vigtigste var, hvordan bringes strategien fra virksomhedsniveau til afdelingen til medarbejderen på en involverende og ikke bureaukratisk måde, således der stadig er sammenhæng. Kort sagt kaskadering.

Bestyrelsen besluttede at lave et nyt værktøj til effektiv og lærende eksekvering af strategien.

Vi må tage ved lære af disse snubletråde og jeg har udviklet en ny værktøjskasse, der gør strategien mere operationel og arbejdet med strategien mere lærende. Værktøjskassen indeholder 12 værktøjer og tilgange til at komme godt i gennem de 12 svære passager på strategirejsen.

Værktøjskasse til strategiens 12 svære passager
Model -effektiv -strategieksekvering -med -tekst

Fokus og klarhed:

1. Indsigt og diagnose 

2. Klare mål og prioriteter

3.Tydelig retning og formål (Why)

Hastighed og agilitet:

4. Overordnet køreplan for initiativer

5. Data i realtid på målepunkter

6. Fremdrift i beslutninger

Involvering og læring:

7. Kommunikationsværktøj

8. Organisatorisk læringsproces

Eksekvering og rapportering:

10. Operationelt eksekveringsværktøj

11. Ubureaukratisk rapportering

12. Tid til strategi