Lakspecialisten A/S

 

Ejerne og direktionen for Lakspecialisten A/S, Lasse Jæger Jensen og Jens Düring, etablerede en professionel bestyrelse for selskabet, udviklede virksomheden markant og har nu solgt til Pierre.dk, hvor Lasse og Jens fortsætter i ledelsen.

Lasse Jæger Jensen forklarer det således:

Bestyrelsen for Lakspecialisten med Jørgen Lægaard som bestyrelsesformand er kørt rigtig godt ind og den skaber virkelig fokus på de rette områder til udvikling af virksomheden. Bestyrelsen gør en stor forskel hos os, både i udvikling og ved salg til Pierre.dk.

- Lasse Jæger Jensen, direktør og medejer i Lakspecialisten A/S

Lakspecialisten driver moderne autolakeringsværksteder i Århus og København og betjener hver dag de store bilforhandlere med autolakering af den højeste kvalitet. Virksomheden har 38 medarbejdere og var blandt de første til at blive kvalitets- og miljøcertificeret efter de standarder, der efterhånden er et krav fra alle professionelle automobilforhandlere. Med den nyeste teknologi, de mest miljørigtige materialer og knalddygtige medarbejdere er virksomheden parat til de muligheder og udfordringer som autobranchen står overfor.

 

10 gode år efter finanskrisen

Ejerne af virksomheden arbejder selv med som ledere af hele virksomheden og passer desuden hver deres afdeling i Århus. ”Bestyrelsen satte i 2008 fokus på en tilpasning af virksomheden til et lidt lavere aktivitetsniveau og har medvirket til at vi nu har større indtjening end tidligere. Det gælder både målt i kroner og når vi kigger på overskudsgraden. Begge dele er vokset i finanskriseårene” siger Lasse Jæger Jensen og Jens Düring om bestyrelsens arbejde. Og de fortsætter: "Efter tilpasningen skiftede bestyrelsen til en strategi med lønsom vækst, hvor virksomhedens toplinje har udviklet sig ved tilgang af nye kunder og ved opkøb af kolleger i branchen. Erfaringerne fra finankrisen har medvirket til at bundlinjen er vokset endnu mere end toplinjen.

I vores virksomhed lægger vi vægt på den håndværksmæssige kvalitet og bestyrelsen har hele tiden fokus på, hvordan vi udvikler kvaliteten og har sørget for løbende udvikling af vores kvalitets- og miljøcertificeringer. Bestyrelsen forstår at effektivisering og kvalitet kan forbedres samtidig – også i en finanskrisetid.

- Lasse Jæger Jensen og Jens Düring, ejere af Lakspecialisten A/S

 

Bestyrelsen har igangsat ledergruppe

Som et vellykket initiativ har bestyrelsen for Lakspecialisten etableret en ledergruppe, hvor de to ejere arbejder tæt sammen med afdelingslederne i de seks afdelinger som Lakspecialisten driver i Århus. ”Bestyrelsesformand Jørgen Lægaard har været fødselshjælper for etablering af en velfungerende ledergruppe. Han har deltaget i de første ledergruppemøder som coach for gruppen, der mødes hver måned og dels følger op på månedens resultater og dels deler viden på tværs af afdelingerne. Det gælder både de tekniske og lakeringsmæssige ideer og de ledermæssige forhold. Afdelingslederne føler et endnu større ejerskab for opgaverne med denne nye information om økonomi og om de andre afdelinger. Teamworket på tværs af de seks afdelinger er i top”, slutter Lasse og Jens af med omkring ledergruppen.

 

Bestyrelsesarbejdet er fremadrettet

Samtidig med det større ejerskab fra afdelingslederne løftes bestyrelsesarbejdet væk fra det bagudrettede kontrolarbejde som jo ligger meget bedre hos den daglige ledelse, der kan reagere prompte på denne del.

Bestyrelsesformand Jørgen Lægaard har denne kommentar til den positive udvikling: ”Bestyrelsens opgave er efter min vurdering i denne spændende virksomhed 80% strategisk udvikling og 20% basisarbejde med opfølgning og formelle forhold. Hos Lakspecialisten er bestyrelsesarbejdet fremadrettet og det er her bestyrelsen efter min mening gør en forskel. Det er en af grundene til at Lakspecialisten er en vindervirksomhed – dertil kommer at ledere og medarbejdere er knusende dygtige til deres fag og flittige langt udover gennemsnittet”.

Pierre.dk fik øje på vindervirksomheden og har nu købt virksomheden og alle dens dygtige ledere og medarbejdere.