Involverende strategiproces som beslutningsgrundlag

 

Lægaard Management har igennem en periode på 3 måneder faciliteret FiberLAN A/S strategiproces.

Processen har inkluderet interview af medarbejdere, afklaring af kernefortælling, beskrivelse af mission og ambition samt strategiske mål.

Jørgen bidrager med erfaring, involvering, en stærk forretningsforståelse og et højt humør der smitter i hele organisationen.

FiberLAN står tilbage med et færdigt strategiprodukt, der både er grundlag for beslutninger i hverdagen samt investeringsoplæg til vores bestyrelse.

Jeg kan uden forbehold anbefale Jørgen og Lægaard Management til denne type opgaver.

                                                          - Adm. direktør Jens Christian Lundholt, FiberLAN A/S.