Raaby & Rosendal

 

Hos el-installationsfirmaet Raaby og Rosendal er hver fjerde medarbejder en lærling

37ffb 55e -6189-4b 8a -b 0e 1-f 647c 9db 21ec _57_90_0_0_4914_3276_1440_960_146d 02ac

Stifteren, direktøren og lærlingen. Fra venstre er det Rune Raaby, Bjarne Andersen og Rasmus Hansen. Foto: Annelene Petersen

Virksomheden, som blev grundlagt for blot fem år siden af Rune Raaby og Mikael Rosendal, startede så at sige fra scratch med de to stiftere som eneste medarbejdere. I dag tæller medarbejderstaben ikke færre en 86, hvoraf 21 er lærlinge. Og der er flere ansættelser i vente.

Hadsten: Rasmus Hansen er lærling hos el-installationsfirmaet Raaby & Rosendal, som han kalder en på alle måder god lære- og arbejdsplads. Han glæder sig derfor over, at når han til sommer kan kalde sig både elektrikersvend og eux-student, fortsat vil være en del af staben, til den tid blot med en ny titel og en deraf medfølgende højere løn.

- Det er da i hvert fald, hvad man har stillet mig i udsigt, smiler han og udløser et bekræftende nik fra direktør Bjarne Andersen.

- Når vi tager lærlinge ind, er det ikke mindst for at sikre, at vi også fremover har de gode dygtige medarbejdere, vi har brug for, siger Bjarne Andersen.

Og strategien virker ganske fornuftig, når man ser på den udvikling, virksomheden har været igennem, siden Raaby og Rosendal med fornavnene Rune og Mikael for blot fem år siden startede så at sige fra scratch.

- Vi var kun os to, og den første kunde var min mor, som fik en pæn regning for vores indsats. Så var vi i gang, husker Rune Raaby.

Ans El-forretning

For at sikre en nogenlunde sikker løn i startfasen allierede han og makkeren sig med Ans El-forretning med henblik på senere at overtage forretningen og dens otte ansatte. Det skete ret hurtigt, og Ans-afdelingen er stadig en del af Raaby & Rosendal, som siden imidlertid er vokset voldsomt.

12ecb 388-4a 4e -4b 9b -a 59d -5b 09333bf 2f 6_13_90_0_0_5568_3712_1440_960_0c 65d 990

Rasmus Hansen har været glad for læretiden hos Raaby & Rosendal. Snart får han både svendebrev og studenterhue. Foto: Annelene Petersen

I dag beskæftiger virksomheden i alt end 86 mennesker, og ikke færre end 21 af disse er lærlinge.

Indtil videre har syv elektrikere fået den praktiske del af deres uddannelse hos Raaby & Rosendal, og seks af dem arbejder i dag som svende i firmaet. At den syvende ikke også gør det, skyldes, at han valgte at flytte til Fyn.

- Vi kigger ind i en vækst på 30 procent i år, fortæller Bjarne Andersen, som for to år siden blev ansat som administrerende direktør og samtidig blev en del af ejerkredsen.

Han siger videre, at det at blive større sådan set ikke er et mål i sig selv.

- Vi følger vores samarbejdspartnere, og når aktiviteten hos dem stiger, må vi jo følge med, forklarer han.

Store samarbejdspartnere

Og samarbejdspartnerne er ikke mindst byggevirksomheder som eksempelvis Birch Ejendomme, der har projekter i byer over hele Danmark og KFS Boligbyg, som både er tegnestue og byggefirma. For de sidstnævnte laver Raaby & Rosendal el-installationerne i omkring 200 nye villaer om året.

På væggen bag Bjarne Andersens skrivebordsstol står der med store bogstaver: Effektiv, Praktisk, Teknisk. Og det er tre ord, som medarbejderne hos Raaby & Rosendal hele tiden har med sig i alt, hvad de gør, når de er på arbejde i Mariager, Randers, Aarhus, Vejle eller hvor de i øvrigt opererer.

D 284e 28c -784e -43ac -a 50a -be 092a 7c 3e 1a _13_90_0_0_5222_3481_1440_960_b 6bcb 770Effektiv, praktisk, teknisk står der på væggen bag direktør Bjarne Andersen. Tre ord som alle medarbejdere harmed sig, når de er på arbejde. Foto: Annelene Petersen

Raaby & Rosendal arbejder i flere spor: Almindelig elservice for hr. og fru Jensen, entreprenørdelen, hvor virksomheden fungerer som underentreprenør i større byggeprojekter, elarbejde for virksomheder, institutioner og lignende samt en energiafdeling, der arbejder med eksempelvis opsætning af solcelleanlæg, varmepumper med mere.

- Senest er installation af ladestandere til el-biler blevet en større og større aktivitet. Her kan vi tilbyde løsninger uden om de faste abonnements-løsninger, siger Bjarne Andersen.

Mennesker

Selv om medarbejderne er effektive, praktiske og tekniske, når de ude hos kunderne udfører deres job, så er succesen også betinget af andre faktorer. Som Rune Raaby udtrykker det:

- Når man vokser til en størrelse som vores, handler det ikke længere kun om elservice , så går man over til også at arbejde med mennesker. Man har med andre ord et ansvar for, at folk trives.

Samtidig mener han, at man som virksomhed har ansvar for mere end blot at tjene penge. Nok er sikkerheden for også i fremtiden at have tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft blandt de væsentlige bevæggrunde bag virksomhedens strategi med at beskæftige så stor en andel af lærlinge. Men ikke den eneste.

F 4fcf 44d -eca 2-49f 2-becd -dd 21fb 10a 42a _12_90_0_0_5568_3712_1440_960_faff 0b 8d

Rune Raaby har altid godt kunnet lide at arbejde med unge mennesker. - Når man får den størrelse, vi har i dag, handler det ikke kun om elservice. Så arbejder vi også med mennesker, siger han. Foto: Annelene Petersen

- Jeg har altid godt kunnet lide at arbejde med unge mennesker og se dem udvikle sig. Og så mener jeg, at vi generelt har et ansvar for bidrage til, at faget holdes i live, siger Rune Raaby.

Han erkender samtidig, at det for en lille virksomhed kan være svært at overskue de ansvar, som også følger med at tage lærlinge ind - ikke mindst første gang.

Her har vi for alvor oplevet, hvordan et menneske kan løfte sig på rekordtid, hvis blot man finder en opgave, som vedkommende magter, og som samtidig skaber værdi for andre. Typisk er det opgaver, der på den ene eller anden måde letter arbejdet for de øvrige ansatte, eksempelvis udpakning af materialer og komponenter, som elektrikerne skal have med ud i servicevognene.

- Rune Raaby, medstifter af Raaby & Rosendal

- Det kræver overskud og ressourcer, men til gengæld er det også oftest både fascinerende og en stor glæde at være vidne til, hvor meget og hvor hurtigt, de fleste kan løfte sig både fagligt og menneskeligt. Jeg er ganske imponeret, siger Rune Raaby.

Talentfabrikken

I erkendelse af at ikke alle mennesker er ens - heller ikke selv om de vælger den sammen uddannelse - gør man hos Raaby & Rosendal også en del ud af at finde frem til den enkelte lærlings stærke sider for ad den vej at sikre, at alle får en oplevelse af at være en succes.

- Det sker via et tiltag, som vi kalder talentfabrikken, hvor vi netop har fokus på at finde frem til, hvor i virksomheden, den enkelte gør størst fyldest. Vi arbejder ud fra devisen om, at man ikke skal bedømme en fisk på dens evner til at klatre i træer, siger Bjarne Andersen.

Den sociale ansvarsfølelse hos ledelsen i Raaby & Rosendal begrænser sig ikke kun til egne lærlinge og de øvrige ansatte. Således tager virksomheden jævnligt personer ind, som på grund af mange forskellige typer af udfordringer er blevet skubbet ud af arbejdsmarkedet.

Det kan være folk med fysiske handicap eller psykiske som eksempelvis social angst.

- Via et netværk, som jeg er en del af i Favrskov Kommune, er vi kommet i kontakt med flere mennesker, som har haft mange forskellige udfordringer. Og vi har så fundet eller skabt nogle opgaver i virksomheden, som de har kunnet udføre, fortæller Rune Raaby og fortsætter:

- Her har vi for alvor oplevet, hvordan et menneske kan løfte sig på rekordtid, hvis blot man finder en opgave, som vedkommende magter, og som samtidig - og det er vigtigt - skaber værdi for andre. Typisk er det opgaver, der på den ene eller anden måde letter arbejdet for de øvrige ansatte, eksempelvis udpakning af materialer og komponenter, som elektrikerne skal have med ud i servicevognene.

Varige løft

Rune Raaby fortæller i samme forbindelse, at man faktisk har oplevet eksempler på, at mennesker, som på den måde pludselig har oplevet at kunne bruges til noget, har fået boostet selvværdet og selvtilliden så meget, at de har forladt Raaby & Rosendal for målrettet at arbejde for en mere permanent plads på arbejdsmarkedet.

Efter en længere snak indskyder Rune Raaby, at det hele let kan komme til at lyde, som om den hadstenske virksomhed fra dag ét uafbrudt har reddet på en bølge af succes.

- Det er naturligvis ikke tilfældet. Historien har trods alt flere nuancer. Fra starten og til i dag er vi ganske rigtigt vokset markant, men der har selvfølgelig undervejs været både bump og længere perioder, hvor vi for eksempel har været endog meget presset på likviditeten, siger han.

Videreuddannelse

Bjarne Andersen nævner også, at man med det store antal af lærlinge også tager højde for, at ikke alle forbliver elektrikersvende i hele deres karriere.

- Jeg ville da blive overrasket, hvis Rasmus om 10 år stadig ville køre ud med servicevognen, siger direktøren.

Og Rasmus Hansen bekræfter det sandsynlige i, at han til den tid vil have videreuddannet sig.

- Jeg kunne godt forestille mig, at jeg læser videre på et tidspunkt. Men jeg har ingen konkrete planer her og nu, siger han.

Nu handler det først om at få svendebrevet i hånden og studenterhuen på hovedet og så komme i gang med at bruge sin elektriker-uddannelse, men Rasmus Hansens overvejelser går i retning af maskinmester-uddannelsen eller ingeniørstudiet.