Bestyrelsen hos Scan Lux Flexible skaber ny retning

 

Hos Scan Lux Flexible har bestyrelsen de seneste år arbejdet ihærdigt med udvikling af forretningen ved at tilføre mere kompetence og fokusere på miljø. Bestyrelsen fandt tiden inde til at få at få sat en ny retning og nyt fokus med den nye strategi. Under ledelse af bestyrelsesformand Jørgen Lægaard udviklede bestyrelsen en ny vision, der fortæller hvor virksomheden vil være om tre år.

Med den nye vision og strategi er vores nye forretningsmodel blevet helt tydelig for mig. Det er synliggjort, hvor meget viden og know how, vi har bygget op sammen med vores leverandører og hvordan vi kan omsætte denne viden til vores kunders fordel. Jeg forventer mig meget af strategien som mit ledelsesværktøj fremover.

- Morten Cortsen, direktør og bestyrelsesmedlem i Scanlux Flexible

Strategien er nu helt klar på, hvad det er, Scan Lux Flexible er dygtige til og herunder at tiden er inde til at bygge et relationsprogram op sammen med netværket af leverandører. Direktøren styrker sine medarbejderes viden ved besøg hos leverandører i Europa og Asien, hvor Scan Lux og leverandørerne i fællesskab opbygger, hvordan Scan Lux Flexible kan formidle deres store viden om plastemballage.

Denne del af strategien er også omsat til en klar salgsstrategi med et rådgivningsbaseret salg til vores A-kunder. Endvidere er vi klar til udvikle markedet fra Danmark til at omfatte hele Skandinavien. Strategien har peget på successer i Danmark, der kan overføres til lignende kunder i Norge og Sverige.

Jeg lægger vægt på at vores nye strategi er klar og med realistiske mål. Bestyrelse og direktør har samme billede af hvor vi er på vej hen og hvordan vi gør det. Strategien indeholder en række sprint som direktøren kan løbe i gang sammen med holdet. Det gør at vi i bestyrelsen kan støtte ledelsen og følge op på strategien kvartalsvis.

- Lars Milner, bestyrelsesmedlem i Scanlux Flexible

Strategien er tænkt som et godt ledelsesværktøj, så direktøren bruger den  til at afstemme forventninger med hver medarbejder. På den måde får hver medarbejder en rolle i strategien og tager et ansvar.