Kiratin

Bestyrelsen for Kiratin skifter nu gear fra fokus på den operative ledelse til strategisk udvikling. Den nye strategi med en grøn omstilling til giftfrie løsninger sættes nu i spil. Fundamentet med en stærk organisation er på plads med en tre-strenget organisation opdelt i salg, service og back-office.

IMG_9061

Undervejs på strategiseminaret blev det tydeligt for bestyrelsens medlemmer at tiden er inde til et strategisk sporskifte med grøn omstilling. Alle blev klar over at her har vi den næste store ting i Kiratins forretningsmodel. En ny Green Monitor til skadedyrsbekæmpelse bliver den nye vækstmotor for Kiratin. Det handler om at være first-mover på løsninger med elektronisk overvågning af skadedyrene og sikre den rette brug af moderne teknologier hertil. Bestyrelsens opgave er også at give sparring omkring valg af retning: gøre det hele selv eller danne strategiske partnerskaber, så en del af teknologiudviklingen kan ske sammen med specialister i elektroniske løsninger.

De nye teknologier og koncepter betyder også store forandringer for ledere og medarbejdere og ikke mindst for kunderne, der også må forstå fordelene ved Green Monitor. Det betyder flere Must-Win-batteles og bestyrelsen konsekvensberegnede effekten af den nye vækstmotor og af de øvrige Must-win-battles. Det gav direktør Kim Laursen en klar visuel fremstilling af de nye sammenhænge i virksomheden.

For eksternt bestyrelsesmedlem Peter Lund Torjessen betød det: "Nu har Kiratin en stærk vækstmotor for fremtiden".