Vend bestyrelsens dagsorden på hovedet

Af Jørgen Lægaard, d. 19. februar 2015

Det er bestyrelsesformanden, der er afgørende for om vi bliver vindere i bestyrelseslokalerne. Han må sikre en klar strategi, som direktøren kan føre ud i livet.

Herved får de andre mennesker i bestyrelsen et fælles billede af, hvor virksomheden er på vej hen. Mit råd til bestyrelsesformændene er at vende den typiske tidsanvendelse i bestyrelsen som vist på figuren:

Det starter med at formanden vender dagsorden på hovedet og indleder med de strategiske spørgsmål, der er vigtige for organisationen.

Personligt er jeg i dialog med direktørerne i mine bestyrelsesvirksomheder og så sætter jeg 20 minutter af sidst i møde til operationelle spørgsmål. Det lykkes fordi bestyrelsesmedlemmerne er informeret om disse inden mødet.